ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Otwarcie pływalni – 1 sierpnia 2020

Już 1 sierpnia 2020r. (sobota) po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa przychodzi moment, na który wszyscy czekaliśmy – pływalnia „Wodne Piaski” wznawia swoją działalność. Będzie trochę ograniczeń i nie wszystko będzie takie samo (przynajmniej na razie), ale przy odrobinie wzajemnej wyrozumiałości damy radę! Cennik i godziny funkcjonowania obiektu pozostają bez zmian. Ważność kart abonamentowych zostanie wydłużona o ilość dni zamknięcia obiektu.
Co się zatem zmieni? Poniżej przedstawiamy zasady jakie będą obowiązywały na pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2:

 1. Przed wejściem i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego w kolejce do kasy oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
 3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach min. co 1,5m).
 4. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą.
 5. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 6. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do przestrzegania ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 8. Korzystając z sauny należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Do sauny wchodzimy boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.  Nie ma konieczności zakładania maseczki w saunie.
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać wewnątrz obiektu.
 11. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 12. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.
 13. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 14. W sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Pływalni Wodne Piaski.

Zasady zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.