ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223 950 000 zł.