ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Przedszkole

Umowa o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Wesołe Sówki przy ul. Jagiellońskiej 40 w Legionowie

Umowa o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Wesołe Sówki przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „WESOŁE SÓWKI” na rok szkolny 2022/20023 ul. Jagiellońska 40

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „WESOŁE SÓWKI” na rok szkolny 2022/2023 Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w tym organizacja higienicznych i bezpiecznych warunków w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Sówki” w Legionowie obowiązujące od 31 marca 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne z użyciem metod i technik kształcenia na odległość – Grupa Bajkowe Skrzaty – 22-26 11 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne z użyciem metod i technik kształcenia na odległość – Grupa Leśne Duszki – 22-26 11 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne z użyciem metod i technik kształcenia na odległość – Grupa Sprytne Krasnoludki – 22-26 11 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne z użyciem metod i technik kształcenia na odległość – Grupa Motylki i Biedronki – 18-22 11 2021 r.

Informacja

Zgody na spacery, zajęcia dodatkowe i badanie logopedyczne w Niepublicznym Przedszkolu Wesołe Sówki

Rok szkolny 2021/2022 w Niepublicznym Przedszkolu Wesołe Sówki – informacje dla rodziców dzieci z oddziałów przy al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16

Rok szkolny 2021/2022 w Niepublicznym Przedszkolu Wesołe Sówki – informacje dla rodziców dzieci z oddziałów przy ul. Jagiellońskiej 40.

Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki”  na rok szkolny 2021/2022, ul. Jagiellońska 40,  05-120 Legionowo

Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki”  na rok szkolny 2021/2022, Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16,  05-119 Legionowo

Wewnętrzne procedury w czasie trwania epidemii

Procedury bezpieczeństwa

STATUT

STATUT ANEKS NR 1