ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

W związku z artykułem Mazowieckiego To i Owo opublikowanym w dniu 14.03.2024r. autorstwa Pawła Szylinga pt. ”Rozdają pieniądze, a na nic ich nie stać? DZIWIĘ SIĘ…” KZB Legionowo Sp. z o.o. wyjaśnia rażące nieścisłości.

Kwestią, którą autor porusza na wstępie swojego artykułu jest brak środków na remonty w budynkach komunalnych. Jak wiadomo, sukcesywne realizacje prac remontowych w budynkach mieszkalnych są możliwe jedynie dzięki regularnym wpływom z czynszów. Zaległości w opłatach znacznie ograniczają możliwości przeprowadzenia planowanych remontów i modernizacji. Pomimo, tego Spółka nieustannie wykonuje prace remontowe i modernizacyjne w administrowanych przez siebie zasobach komunalnych. W 2023 r. przeznaczyła na ten cel przeszło 2 mln zł wykonując m.in. częściowe docieplenie 3 budynków, modernizację klatek schodowych w 4 budynkach, budowę pochylni dla osoby niepełnosprawnej, modernizację instalacji RTV. Na remonty w placówkach oświatowych tylko w 2023r. przeznaczono niebagatelną kwotę 3 mln zł.

            Prace związane z utrzymaniem placów zabaw przeprowadzane są z przyczyn oczywistych na wiosnę. Plan prac jest już w opracowaniu i lada dzień będzie realizowany.

            Jak już wcześniej informowaliśmy w poście z dnia 22.02.2024r. opublikowanym na stronie internetowej Spółki, dotyczącym artykułu Mazowieckiego To i Owo z dnia 15.02.2024r. pt „LEGIONOWO. Co się dzieje w biurowcu KZB?”, z uwagi na fakt, iż spółek prawa handlowego w zakresie wynajmu nieruchomości własnych nie obowiązują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, lokale wynajęto w trybie bezprzetargowym na tych samych zasadach WSZYSTKIM podmiotom gospodarczym mającym siedziby przy ul. Jagiellońskiej 13a. Ponadto stawka czynszu najmu w budynku przy Jagiellońskiej 13a została określona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji. Należy tu podkreślić, że stawka czynszu jest adekwatna do stanu technicznego i wizualnego budynku. Z racji samego wieku nieruchomości (zakończenie budowy w 1960 roku) w znacznym stopniu odbiega on od obecnych standardów architektonicznych, zarówno w zakresie funkcjonalnym (np. dwie wspólne łazienki dla wszystkich użytkowników, brak ocieplenia), jak i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że same lokale oraz części wspólne budynku zostały wyremontowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb przez samych najemców, bez finansowego udziału Spółki. Należy również wskazać, że najemcy – oprócz czynszu najmu – ponoszą również opłaty za media i eksploatację nieruchomości, które w 2023 zamknęły się r. kwotą 40 tysięcy złotych.  Obecnie KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada wciąż dostępne do najmu i wolne 2 lokale usługowe zlokalizowane w przedmiotowym budynku, o czym informuje w tygodniku „Miejscowa na weekend”. Niestety jak dotychczas brak jest zainteresowania lokalami w obecnym standardzie, pomimo tak niskiej stawki czynszu.

KZB Legionowo Sp. z o.o.