ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Hale sportowe

W sprawach wynajmu sal gimnastycznych i sal dydaktycznych w niżej wymienionych placówkach szkolnych, prosimy  o składanie podań w formie pisemnej w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3) w Biurze Obsługi Klienta (parter), mailowo na adres info@kzb-legionowo.pl lub faxem pod nr 22 774 11 77.

W podaniu bardzo proszę uwzględnić sugerowana szkołę, godziny najmu oraz dane kontaktowe.

Zespół Szkół nr 1 w Legionowie – http://www.zs1.legionowo.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie – http://www.zsp2.legionowo.pl/

Zespół Szkół nr 3 w Legionowie – http://www.g3.legionowo.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie – http://www.zsp.legionowo.pl/

Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie – http://www.sp7.legionowo.pl/

Zespół Szkół w Legionowie – http://www.zs.legionowo.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie – http://www.zso2.legionowo.pl/