ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Sprostowanie do artykułu Mazowieckiego To i Owo z dnia 26.03.2024r. pt. „Miejska Spółka KZB dyskryminuje niektóre komitety”.

Spółka KZB Legionowo Sp. z o.o. nie dyskryminuje komitetów wyborczych. Powierzchnia udostępniana jest na takich samych zasadach wszystkim komitetom. Wywieszenie baneru wyborczego poprzedzone jest wnioskiem zainteresowanego oraz podpisaniem stosownej umowy dzierżawy, przy czym Spółka jako zarządca obiektów zobligowana jest do uzyskania zgody właściciela nieruchomości na wywieszenie baneru czyli Gminy Miejskiej Legionowo. Zmiana w zasadach zgody na wywieszanie banerów wyborczych nastąpiła z dniem 11 marca 2024 r. Wszyscy kandydaci, którzy zwrócili się do Spółki z wnioskiem 11 marca lub później (indywidualnie lub za pośrednictwem komitetów wyborczych) otrzymali taką zgodę. Opisywany przez gazetę fragment ogrodzenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Legionowie nie należy do placówki. Zarówno fragment tego terenu, jak i ogrodzenie jest własnością innej spółki. Natomiast na placówkach oświatowych nie wywieszamy reklam wyborczych. 

KZB Legionowo Sp. z o.o.