ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Licytacje

Negocjacje na najem na okres 10 lat pomieszczenia użytkowego nr 1/28 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie

Ogłoszenie o negocjacjach na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 63 działka 1/832, ul. Zegrzyńska 3 w Legionowie`

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 10 lat pomieszczenia użytkowego nr 1/28 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 10 lat pomieszczenia użytkowego nr 1/28 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 63 działka nr 1/832, ul. Zegrzyńska 3 w Legionowie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 63 działka nr 1/832, ul. Zegrzyńska 3 w Legionowie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 65, działka nr 311/2, ul. Kr. Jadwigi 11 w Legionowie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 65, działka nr 311/2, ul. Kr. Jadwigi 11 w Legionowie

Ogłoszenie o piątej licytacji sztucznego lodowiska sezonowego

Ogłoszenie o czwartej licytacji sztucznego lodowiska sezonowego

Ogłoszenie o trzeciej licytacji sztucznego lodowiska sezonowego

tn 20190715 135413  tn 20190715 135420

tn 20190715 135439  tn 20190715 135447

tn 20190715 135503  tn 20190715 135508

tn 20190715 135531  tn 20190715 135545

tn 20190715 135618  tn 20190715 135626