ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Ogłoszenie o negocjacjach

Ogłoszenie o negocjacjach na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej w obr. ew. 63 działka 1/832, ul. Zegrzyńska 3 w Legionowie

Informacja o wynikach negocjacji

Ogłoszenie

Regulamin