ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Negocjacje na najem na okres 10 lat pomieszczenia użytkowego nr 1/28 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie.

Ogłoszenie

Regulamin