Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie, na okres 3 lat, gruntu oznaczonego jako część działki nr ewidencyjny 3/18 o powierzchni 2000 m2 w obrębie nr ewidencyjny 70 położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Legionowie.  

 1. Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. ogłasza, że w dniu 7 września 2015roku o godzinie 11.00 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. Jagiellońskiej 13a odbędzie się przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie, na okres 3 lat, gruntu oznaczonego jako część działki nr ewidencyjny 3/18 o powierzchni 2000 m2 w obrębie nr ewidencyjny 70 położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Legionowie.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa działka położona jest na terenie przestrzennym pod zabudowę przemysłową.
 3. Przed przystąpieniem do przetargu każdy zainteresowany winien zapoznać się z lokalizacją terenu. Mapa terenu jest do wglądu w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 13a.
 1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona do przetargu stanowi teren przemysłowy z możliwością zabudowy.

 1. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego netto 1.620,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż:  50,00 zł

 1. Uzyskany w wyniku przetargu czynsz dzierżawny będzie waloryzowany jednostronnie przez K Z B Legionowo Spółka z o.o., raz w roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Waloryzacja będzie następować po upływie każdego roku obowiązywania umowy.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego przelewem na konto ING Bank Śląski O/Legionowo nr rachunku 73 1050 1012 1000 0005 0241 1663 lub w kasie (o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu na rachunek Wydzierżawiającego).

 1. Niezależnie od obowiązku uiszczania czynszu, Dzierżawca będzie ponosił koszty utrzymania i korzystania z nieruchomości, o której mowa w pkt. 1, w tym należności publiczno – prawne (podatek od nieruchomości)
 2. Dzierżawca zobowiązuje się ponosić koszty dostarczania i zużycia energii elektrycznej na podstawie odrębnej umowy zawartej z dostawcą energii.

 

 1. Wadium ustalone w wysokości 300,00zł

co stanowi 20% miesięcznego czynszu dzierżawnego netto.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na rachunek bankowy K Z B Legionowo Spółka z o.o.prowadzony przez ING Bank Śląski O/Legionowo, nr 73105010121000000502411663 najpóźniej w dniu 2 września 2015r. do godziny 15:00

UWAGA: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy K Z B Legionowo Spółka z o.o.

Zwrot wadium nastąpi:

-        dla zwycięzcy przetargu - po podpisaniu umowy dzierżawy wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszych opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy dzierżawy nie zostanie zwrócone,

-        pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w dniu ogłoszenia wyniku przetargu, odwołania przetargu, zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny- art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podany był do wiadomości publicznej i na tablicy informacyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o.
 3. Ponadto w tygodniku powiatu legionowskiego „Miejscowa” z dnia 8 lipca 2015r. podana została informacja o wywieszeniu tego wykazu.
 4. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa K Z B Legionowo Spółka z o.o. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty przetargu.
 5. Bliższych informacji udziela K Z B Legionowo Spółka z o.o.,
 6. K Z B Legionowo Spółka z o.o. zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie podpisania umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

PREZES ZARZĄDU

   Irena Bogucka

 

Informacja o wynikach licytacji

Kontakt

KZB Legionowo Sp. z o.o
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
05 -120 Legionowo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 774 45 95
Faks: 22 774 11 77

Do pobrania

Formularz rezerwacja sztucznego boiska

Formularz rezerwacji boiska z naturalną nawierzchnią

Logotyp KZB Legionowo SP. z o.o.

cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat magna eros eu erat.

Trochę o nas

KZB- Legionowo Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest Gmina Legionowo. czytaj więcej...