ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Przetargi zakończone

slide

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie

slide

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa ciepła do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o.   Podpisanie umowy

slide

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Legionowo: Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Dokumenty Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ wersja edytowalna […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o. Dokumenty Ogłoszenie SIWZ Zalączniki do SIWZ wersja edytowalna Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert do przetargu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Podpisanie […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.   Dokumenty Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert […]

slide

Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 31.10.2016r. w dniu 03.11.2016r. oraz w dniu 04.11.2016r. uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 07.11.2016r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT Ogłoszenie Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówieniazałączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna załącznik nr 8 dokumentacja techniczna PROJEKTY BUDOWLANEzałącznik nr 11 […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zadaszenie nad Lodowiskiem Miejskim w Legionowie   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja dla wykonawców Załączniki do ogłoszenia Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna DOKUMENTACJA TECHNICZNA załącznik_nr_8_-_projekt_budowlany_-_branża_architektoniczna załącznik_nr_9_-_projekt_budowlany_-_branża_konstrukcyjna załącznik_nr_10_-_projekt_budowlany_-_branża_elektryczna załącznik_nr_11_-_ Specyfikacje_techniczne załącznik_nr_12_-_przedmiar_ robót załącznik_nr_13_-_opis_przedmiotu_zamówienia załącznik_nr_14_-_zestawienie_profili  

slide

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

  Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Dokumenty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie SIWZ Załącznik do SIWZ – wersja edytowalna Informacja dla wykonawców ofert z otwarcia ofert Sprostowanie informacji dla wykonawców z otwarcia ofert Podpisanie umowy

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego Wesołe Sówki przy ul. Jagiellońskiej 40 w Legionowie   Dokumenty Ogłoszenie SIWZ Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem w dniu 05.07.06.2016r., uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 08.07.2016r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM: Ogłoszenie UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Treść pytań i odpowiedzi z dnia 24.06.2016 r. Treść pytań i odpowiedzi Zmienione załączniki 1_3_4_5_7_8_9_10 Projekt elektryczny poprawione rysunki Geotechniczne warunki posadowienia Warunki przyłączenia PGE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki_1_3_4_5_7_8_9_10 załącznik_6_wykaz_robot […]