ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Zamiana lokalu

 

Informujemy Państwa, że istnieje możliwość dokonywania zamian pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Legionowo oraz pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

 

Zamiana jest dopuszczalna w przypadku:

 

1) gdy zamiana jest spowodowana trudną sytuacją materialną osoby ubiegającej się o zamianę i niemożnością ponoszenia kosztów utrzymania dotychczasowego lokalu,

 

2) gdy zamiana znajduje uzasadnienie w poprawie warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o zamianę,

 

3) szczególnej sytuacji rodzinnej, życiowej lub zdrowotnej.

 

Wnioski w sprawie zamian należy kierować do Referatu Lokalowego Urzędu Miasta Legionowo.