ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy Państwa, że najemcom, podnajemcom oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie Al. 3 Maja 28, Tel. 22/774-08-66.

Informacje zawarte są również na stronie www.opslegionowo.pl