ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni „Wodne Piaski” w Legionowie od dnia 01.12.2021r.:

 1. Liczba osób korzystających z obiektu w jednym czasie nie może przekroczyć 50% obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
 2. Przed wejściem i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego w kolejce do kasy oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
 4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach min. co 1,5m).
 5. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą.
 6. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali ­­­basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.
 7. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do przestrzegania ścisłych zasad higieny przed wejściem do hali basenowej. Obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 8. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 9. Korzystając z sauny należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Do sauny wchodzimy boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Nie ma konieczności zakładania maseczki w saunie.
 10. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się. Osoby towarzyszące nie mogą przebywać wewnątrz obiektu.
 12. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 13. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.