Cennik

CENNIK

 

 

CENNIK USŁUG

PŁYWALNIA „WODNE PIASKI” W LEGIONOWIE

PŁYWALNIA CZYNNA CODZIENNIE W GODZ. 6:00-22:00

 

L.p. Dni tygodnia Godzina Cena biletu
Normalny Ulgowy Ulgowy          65+ Rodzinny[1]
1+1 2+1,1+2 2+2,1+3 2+3,1+4
1. Poniedziałek-piątek 6:00-14:00

 

14 zł

 

 

 

 

10 zł

 

 

7zł

 

20 zł

 

 

28 zł

 

 

36 zł

 

 

44 zł

 

2. Poniedziałek-piątek 14:00-22:00

 

16 zł

 

12 zł

 

24 zł

 

 

33 zł

 

 

43 zł

 

 

46 zł

 

3. Sobota, Niedziela i Święta 6:00-14:00

 

16 zł

 

12 zł

 

24 zł

 

 

33 zł

 

 

43 zł

 

 

46 zł

 

4. Sobota, Niedziela i Święta 14:00-22:00

 

18 zł

 

14 zł

 

26 zł

 

 

36 zł

 

 

46 zł

 

 

50 zł

 1Bilet rodzinny : Przysługuje rodzicom lub opiekunom (maksymalnie 2 osoby dorosłe ) z dziećmi do lat 16

Ceny ryczałtowe biletów jednorazowych – OPEN

L.p. Dni tygodnia Godzina Cena biletu
Normalny Ulgowy
1. Poniedziałek-piątek 6:00-14:00 42 zł 30 zł
2. Poniedziałek-piątek 14:00-22:00 48 zł 36 zł
3. Sobota, Niedziela i Święta 6:00-14:00 48 zł 36 zł
4. Sobota, Niedziela i Święta 14:00-22:00 54 zł 42 zł

Bilet upoważnia do korzystania z pływalni bez ograniczeń czasowych, bez możliwości wyjścia i ponownego wejścia na pływalnię.

 

 

 

Ceny indywidualnych biletów jednorazowych za godzinę dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób

L.p. Dni tygodnia Godzina Cena biletu
Normalny Ulgowy
1. Poniedziałek-piątek 6:00-14:00 10 zł 7 zł
2. Poniedziałek-piątek 14:00-22:00 12 zł 9 zł
3. Sobota, Niedziela i Święta 6:00-14:00 12 zł 9 zł
4. Sobota, Niedziela i Święta 14:00-22:00 14 zł 11 zł

 

 

Ceny karnetów czasowych dla klientów indywidualnych

L.p. Okres ważności karnetu Cena  karnetu Wartość do wykorzystania
1. 30 dni 95zł 100zł
2. 60 dni 184 zł 200 zł
3. 90 dni 270 zł 300 zł
4. 180 dni 425 zł 500 zł
5. 365 dni 800 zł 1000 zł

Karnet ważny jest od daty zakupu. Jednorazowa opłata za wydanie karnetu – 5 zł. Karnet wartościowy- każdorazowo zdejmowana jest opłata za wejście. Po przekroczeniu 60 minut, rozliczany jest minutowo według aktualnie obowiązującego cennika. Środki niewykorzystane w okresie ważności karnetu nie podlegają zwrotowi ani wykorzystaniu w okresie późniejszym.

 

Ceny wynajmu torów

L.p. Rodzaj torów Cena torów
1. Wynajem toru na basenie sportowym 150 zł./h
2. Wynajem toru na basenie rekreacyjnym 100 zł./h
3. Wynajem całej niecki rekreacyjnej do nauki pływania 300 zł./h

 

 

Cena biletu  instruktorskiego

L.p. Dzień tygodnia i godzina Cena biletu 60 minut
1. Poniedziałek-Niedziela  6:00-22:00 24 zł

 

 

*Ceny określone w cenniku są cenami brutto.

* Bilet upoważnia do korzystania z basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z wszystkimi atrakcjami wodnymi, jacuzzi oraz sauny.

* Bilet normalny- osoby dorosłe.

* Dzieci do 4 roku życia – wejście bezpłatne.

* Bilet ulgowy – dzieci, uczniowie, studenci do 24 roku życia za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki, seniorzy (dotyczy osób które ukończyły 55 lat), osoby niepełnosprawne za okazaniem legitymacji

* Opiekun osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki może wejść z tą osobą nieodpłatnie po okazaniu w kasach stosownego orzeczenia.

* Bilet jednorazowy za godzinę , uprawnia do korzystania z pływalni przez 60 min. z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z pływalni dłużej niż 60 min., cena biletu wzrasta proporcjonalnie co 1 minutę.

* Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.

* Cena za zgubienie transpondera pobierana jest opłata w wysokości 100 zł, w przypadku zwrotu w dniu następnym opłata 50zł.

*Cena udostępnienia powierzchni reklamowej na hali pływalni 100zł + VAT za m² / 1 m-c.

* Opłata dodatkowa za zanieczyszczenie wody w nieckach basenowych lub jacuzzi kałem, moczem lub wymiocinami wynosi 1000zł (słownie: tysiąc złotych), przy czym za zachowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia odpowiedzialni są opiekunowie prawni.