ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Tag: opłaty

slide

Targowisko Miejskie bez opłaty targowej. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

KZB Legionowo Sp. z o.o. będąca zarządcą Targowiska Miejskiego w Legionowie informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych […]