ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Stawki opłaty targowej

  1. Stawki dzienne opłaty targowej:

 

Wielkość stanowiska

Artykuły spożywcze
nie przetworzone przemysłowo

Artykuły pozostałe

1)

do 5 m2

11,00 zł

16,00 zł

2)

do 10 m2

16,00 zł

24,00 zł

3)

do 20 m2

26,00 zł

38,00 zł

4)

powyżej 20 m2

wielokrotność stawki za każdy zajmowany m2
(nie więcej jednak niż 757,79 zł)

Rodzaj sprzedawanego towaru:

5)

ptactwo i króliki

3,00 zł/m2 ( nie więcej jednak niż 757,79 zł)

 

2. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia sprzedaży targowiskowej, gdzie wytyczenie stanowisk określonych w ust.1 jest z różnych względów niemożliwe lub w innych miejscach, na których prowadzony jest handel, ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej: 

 

1)

dla artykułów spożywczych nie przetworzonych przemysłowo

3,00 zł/m2 (nie więcej niż 757,79 zł)

2)

dla artykułów pozostałych

4,00 zł/m2 (nie więcej niż 757,79 zł)

 

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.