ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Stawki opłaty targowej

  1. Stawki dzienne opłaty targowej:
  Wielkość stanowiska Artykuły spożywcze
nie przetworzone przemysłowo
Artykuły pozostałe
1) do 5 m2 12,00 zł 18,00 zł
2) do 10 m2 18,00 zł 27,00 zł
3) do 20 m2 29,00 zł 42,00 zł
4) powyżej 20 m2 wielokrotność stawki za każdy zajmowany m2
(nie więcej jednak niż 1096,39 zł)

Rodzaj sprzedawanego towaru:

5) ptactwo i króliki 3,50 zł/m2 ( nie więcej jednak niż 1096,39 zł)

2. W miejscach wyznaczonych do prowadzenia sprzedaży targowiskowej, gdzie wytyczenie stanowisk określonych w ust.1 jest z różnych względów niemożliwe lub w innych miejscach, na których prowadzony jest handel, ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej:

1) dla artykułów spożywczych nie przetworzonych przemysłowo 3,50 zł/m2 (nie więcej niż 1096,39 zł)
2) dla artykułów pozostałych 4,50 zł/m2 (nie więcej niż 1096,39 zł)

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.