ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków gminnych administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. oraz budynków KZB Legionowo Spółka z o.o.

Informacja