ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Przetargi o wartości poniżej 30 000 EURO

slide

Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE – wersja edytowalna

slide

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla budynków gminnych administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. oraz budynków KZB Legionowo Spółka z o.o. Informacja

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Załączniki do ogłoszeniaSpecyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówieniazałączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofery Załączniki do ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSpecyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia Załączniki_do_SIWZ – wersja_edytowalna

slide

REMONT I OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 2 W JABŁONNIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZałączniki do ogłoszeniaSpecyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówieniazałączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna DOKUMENTACJA TECHNICZNAzałącznik nr 11 – projekt budowlanyzałącznik nr 12 – STWiORzałącznik nr 13 – przedmiar robót

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 4 W LEGIONOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 18.06.2020r. Uzupełniona karta urządzeń – […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

OBSŁUGA KASOWA PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE ORAZ  LODOWISKA MIEJSKIEGO „LODOWA ARENA”  PRZY UL. PARKOWEJ 27  W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Treść pytań i […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. ORAZ DLA 19 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: […]