ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Przetargi o wartości poniżej 30 000 EURO

slide

Konkurs ofertowy

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. Ogłoszenie Formularz ofertowy – wersja edytowalna Zaktualizowany formularz ofertowy

slide

Zapytanie ofertowe

Usługa serwisowo-konserwacyjnej, w tym dokonywania przeglądów i konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o ZAPYTANIE OFERTOWEZałączniki do zapytania:załącznik nr 1 – formularz ofertyzałącznik nr 1 a wykaz dźwigów – formularz cenowy

slide

Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.oZestawienie ofert cenowych Treść pytań i odpowiedzi na pytania Zapytanie ofertoweZałączniki do zapytaniazałącznik nr 1 – wykaz klimatyzacjizałącznik nr 2 – umowazałącznik nr 3 – formularz ofertyzałącznik nr 3A Formularz […]

slide

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do ogłoszenia Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

slide

Zapytanie ofertowe

Bieżące usuwanie awarii oraz zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE – wersja edytowalna

slide

Zapytanie ofertowe

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z obiektu  Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do ogłoszeniaZałącznik nr 3 – formularz oferty Załącznik nr 3A  Formularz cenowy

slide

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA I WYMIANA WODOMIERZY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY Z ODCZYTEM RADIOWYM W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 4 W LEGIONOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do ogłoszenia FORMULARZ OFERTOWY – wersja edytowalna

slide

Zapytanie ofertowe

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW KZB LEGIONOWO SP. Z O.O Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki do ogłoszeniaZałącznik nr 3 – formularz ofertyZałącznik nr 3A Formularz cenowy

slide

Zapytanie ofertowe

  Wymiana izolacji z wełny mineralnej na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Olszankowej C w Legionowie  

slide

Zapytanie ofertowe

  Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWEZałączniki – wersja edytowalnazałącznik nr 3 – formularz ofertyZałącznik nr 3A Formularz cenowy