Bezpłatne wejścia dla weteranów

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726), na podstawie art. 30a tejże ustawy (Dz. U. z 2019r. poz. 1569 i poz. 1726) od dnia 11 października 2019 r. weterani i weterani poszkodowani mogą korzystać bezpłatnie z obu naszych pływalni bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Jedynym warunkiem bezpłatnego korzystania z obiektu jest okazanie przez weterana, przy wejściu na pływalnię legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Obsługa basenu może poprosić również o okazanie drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *