ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Konkurs ofert

Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu na rzecz Zamawiającego – KZB Legionowo  Sp.  z o.o.  zarządzania i prowadzenia pracowniczych  planów kapitałowych

Informacja dla oferentów – Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego przekształconego z dniem 1 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie,ul. Królowej Jadwigi 11 – II konkurs

Informacja dla oferentów z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego przekształconego z dniem 1 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie,ul. Królowej Jadwigi 11 – II konkurs

Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego przekształconego z dniem 1 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie,ul. Królowej Jadwigi 11 – II konkurs

Informacja o zamknięciu zapytania ofertowego konkursu żywienie w ZSO

Informacja z otwarcia ofert do konkursu zywienie w ZSO

Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego przekształconego z dniem 1 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie,ul. Królowej Jadwigi 11

Obsługa prawna – informacja o zamknięciu postępowania ofertowego

Obsługa prawna – zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna – odpowiedzi z 14.11.2018 r.

INFORMACJA dotycząca wyników zapytania ofertowego na obsługę kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie

INFORMACJA dotycząca wyników zapytania ofertowego na obsługę kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie

Zapytanie ofertowe na obsługę kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie – informacja

Zapytanie ofertowe na obsługę kasową krytego basenu na Osiedlu Piaski przy ul. Zegrzyńskiej 3 w Legionowie

Informacja dotycząca ofert złożonych na dostawę, montaż i uruchomienie platformy służącej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej ?Zdrowie? przy ul. Sowińskiego 15a w Legionowie

Dostawa, montaż i uruchomienie platformy służącej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej ?Zdrowie? przy ul. Sowińskiego 15a w Legionowie

Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 11 – 24 sierpień 2017

Przygotowanie posiłków dla uczniów, pracowników oraz emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 11.