ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Przetargi zakończone

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

  Wykonanie placów utwardzonych w 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy Legionowo Dokumenty Ogłoszenie SIWZ Załączniki od 1 do 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia

slide

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa kompletnej dokumentacji technicznej pn: Projekt basenu szkolnego przy Zespole Szkół przy ul. Zegrzyńskiej w Legionowie na Osiedlu Piaski Ogłoszenie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

slide

Informacja

  INFORMACJA Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz […]

slide

Informacja

  INFORMACJA Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na prowadzenie grupowych zajęć nauki pływania oraz grupowych zajęć aqua aerobiku w obiekcie Pływalni Miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie   Ogłoszenie Siwz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o podpisaniu umowy

slide

Informacja

  Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na tablicy informacyjnej K Z B Legionowo Spółka z o.o. […]

slide

Informacja

  Gmina Legionowo w imieniu której działa KZB Legionowo Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, […]

slide

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Dokumenty Zapytanie ofertowe Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

slide

Ogłoszenie o zamówieniu

Bieżące naprawy i konserwacja instalacji wodnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania  i gazowej  w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o […]

slide

Ogłoszenie o zamówieniu – Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo

Dokumenty Ogłoszenie SIWZ Formularz cenowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia