ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Informacja

Drodzy Rodzice,

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID-19  u nauczyciela z naszego przedszkola  oraz personelem na kwarantannie Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie  oraz za zgodą Organu Prowadzącego KZB Legionowo Sp. z o.o. zawiesza zajęcia w oddziałach Biedronki
i Motylki Niepublicznego Przedszkola Wesołe Sówki przy ul. Jagiellońskiej 40 w okresie od 18.11.2021 r.
do 22.11.2021 r. 

W tym czasie dla Biedronek i Motylków będzie prowadzone kształcenie na odległość na grupach facebookowych.

Zapraszamy do przedszkola we wtorek 23.11.2021 r.

Grupa Niedźwiadki nie ma zawieszonych zajęć i nadal uczęszcza do przedszkola.