ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Zakaz spalania odpadów w urządzeniach grzewczych

Szanowni Mieszkańcy!
KZB Legionowo Sp. z o.o.  przypomina o zakazie spalania odpadów w urządzeniach grzewczych.
Obecnie trwa sezon grzewczy – wrzucając do pieca śmieci
i  odpady, nie pozbywamy się problemu, a wręcz przeciwnie
szkodzimy sobie i bliskim, łamiąc przy tym prawo!

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan
przewodów kominowych, powoduje odkładanie tzw. mokrej sadzy
w kominach, co z kolei może być przyczyną zapalenia się instalacji i
pożaru domu.
W myśl art. 191 ustawy o odpadach, spalanie odpadów w domowych piecach stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł.

KZB Legionowo Sp. z o.o.