ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

W dniu 15 lutego 2024 r. mazowieckie To i Owo opublikowało artykuł pt. „LEGIONOWO. Co się dzieje w biurowcu KZB?”. KZB Legionowo Sp. z o.o. , jako właściciel budynku, pragnie odnieść się do jego treści.

Lokale usługowe przy ul. Jagiellońskiej 13a w Legionowie zostały wynajęte (a nie „przejęte” jak sugeruje To i Owo) w 2016 roku po zmianie siedziby Spółki. Z uwagi na fakt, iż spółek prawa handlowego w zakresie wynajmu nieruchomości własnych nie obowiązują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, lokale wynajęto w trybie bezprzetargowym na tych samych zasadach WSZYSTKIM podmiotom gospodarczym mającym siedziby przy ul. Jagiellońskiej 13a. Stawka czynszu najmu została określona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji. Informacja o przeznaczonych do najmu lokalach była podana do publicznej informacji.

  Stawka czynszu, określana przez To i Owo jako „rażąco niska”, czego nie odzwierciedlają kalkulacje przedstawione na łamach gazety nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, chociażby dlatego, iż wciąż pozostają w budynku lokale gotowe i wolne do najmu –  jest adekwatna do stanu technicznego i wizualnego budynku. Z racji samego wieku nieruchomości (zakończenie budowy w 1960 roku) w znacznym stopniu odbiega on od obecnych standardów architektonicznych, zarówno w zakresie funkcjonalnym (np. dwie wspólne łazienki dla wszystkich użytkowników, brak ocieplenia), jak i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że same lokale oraz części wspólne budynku zostały wyremontowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb przez samych najemców, bez finansowego udziału Spółki. Samodzielny remont lokali użytkowych jest zasadą przy ich wynajmie przez KZB, a jednocześnie ma wpływ na stawkę czynszu najmu. Przykładowo wskazać należy, iż klatka schodowa oraz jedna z łazienek w przedmiotowym budynku została wyremontowana przez Kancelarię Adwokacką – bez obowiązku zwrotu przez KZB nakładów na nieruchomość. 

  Należy również wskazać, że najemcy – oprócz czynszu najmu – ponoszą również opłaty za media i eksploatację nieruchomości. Opłaty eksploatacyjne oraz za dostarczone media (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, internet, itp.) zamknęły się w 2023 r. kwotą 40 tysięcy złotych. Mimo stawki czynszu najmu, określanej bezpodstawnie przez To i Owo jako „rażąco niska”, budynek przy ul. Jagiellońskiej 13a, jest budynkiem własnym Spółki przynoszącym przychód, na który KZB nie ponosi nakładów finansowych.

  Obecnie KZB Legionowo Sp. z o.o. posiada wciąż dostępne do najmu i wolne 2 lokale usługowe zlokalizowane w przedmiotowym budynku, o czym informuje w swoich mediach społecznościowych oraz w tygodniku „Miejscowa na weekend”. Niestety jak dotychczas brak jest zainteresowania lokalami w obecnym standardzie pomimo stawki czynszu bezpodstawnie określonej przez redakcję jako „rażąco niską cenę”.

KZB Legionowo Sp. z o.o.