ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Targowisko Miejskie – zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas dni handlowych na Targowisku Miejskim w Legionowie oraz podczas niedzielnego kiermaszu „Rupieciarnia”.

W okresie listopad – marzec targowisko jest czynne w godz. 05:00 – 16:00

„Rupieciarnia” odbywa się w każdą niedzielę w godz. 08:00-14:00

Jeżeli sprzedajesz towar na targowisku, pamiętaj:

 • Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos;
 • Stosuj rękawiczki jednorazowe;
 • Zwiększ częstotliwość mycia rąk, używaj środków do dezynfekcji rąk, nawet jeśli stosujesz rękawiczki;
 • Zapewnij podawanie i pakowanie towaru przez sprzedającego, bez samoobsługowego zakupu;
 • Pilnuj zachowywania wymaganych odległości przez klientów w obrębie swojego stanowiska;
 • Dezynfekuj wszystkie powierzchnie w obrębie swojego stoiska, zaopatrz się w środki dezynfekcyjne;
 • Bezwzględnie przestrzegaj właściwego gromadzenia odpadów powstałych w obrębie stoiska. Po zakończonym handlu odpady zgromadź w foliowych workach;
 • Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe nie mogą prowadzić sprzedaży.

Jeżeli dokonujesz zakupu na targowisku pamiętaj:

 • Ogranicz czas zakupów do koniecznego minimum;
 • Bezwzględnie zasłaniaj usta i nos;
 • Stosuj rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuj ręce;
 • Zachowuj wymagane odległości;
 • Wybieraj towar, ale go nie dotykaj. Towar podaje sprzedawca; 
 • Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz innych mieszkańców.      

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad nie będą miały możliwości zakupu rezerwacji miejsca na kolejny miesiąc, a także zostaną wykluczone z udziału w kiermaszu. Niezależnie od tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za łamanie obostrzeń jak np. brak zasłoniętych ust i nosa miejscu publicznym, grozi mandat do 500 zł albo grzywna do 30 tysięcy złotych, którą może nałożyć Sanepid.

Jednocześnie informujemy, że dozowniki na płyn do dezynfekcji są uzupełniane na bieżąco, nie rzadziej niż 2 razy dziennie, a te zdewastowane są regularnie wymieniane na nowe.