ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Targowisko Miejskie bez opłaty targowej. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

KZB Legionowo Sp. z o.o. będąca zarządcą Targowiska Miejskiego w Legionowie informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255)  od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. Pozostałe opłaty ujęte w regulaminie nie ulegają zmianie. Na targowisku w dalszym ciągu obowiązuje miesięczna opłata rezerwacyjna. Osoby zamierzające prowadzić handel, a nie posiadające wykupionej imiennej rezerwacji miesięcznej, zobowiązane są do opłaty w wysokości 10,00 zł za każdy dzień handlu.