ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres 5 lat pomieszczenia użytkowego nr 1/28 w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie

Ogłoszenie

Regulamin