ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Obiekty sportowe

Szanowni Państwo,

Wszystkie obiekty sportowe na Stadionie Miejskim w Legionowie pozostają zamknięte dla osób indywidualnych do odwołania. Wyjątek stanowi jedynie sport zawodowy – sportowcy będący członkami kadry narodowej polskich związków sportowych, reprezentacji olimpijskiej, paraolimpijskiej czy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej – po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Pozostaje nam jedynie czekać na kolejne decyzje i liczyć, że będą pomyślne dla nas wszystkich.

KZB Legionowo Sp. z o.o