ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Informacja o zawieszeniu zajęć

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID-19  u dziecka z naszego przedszkola Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie  oraz za zgodą Organu Prowadzącego KZB Legionowo Sp. z o.o. zawiesza zajęcia w oddziałach Niepublicznego Przedszkola Wesołe Sówki przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w okresie od 29.03.2021 r. do 03.04.2021 r.