ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Informacja dotycząca Centrum Komunikacyjnego

KZB Legionowo Sp. z o.o. pragnie poinformować, że od 12 stycznia 2024 roku obowiązywać będą zmiany wprowadzone w Regulaminie pobierania opłat i korzystania z garaży wielopoziomowych wraz z terenami przyległymi wchodzących w skład Centrum Komunikacyjnego w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo. Zmiany dotyczą m.in. udostępnienia poziomu 3 do całodobowego parkowania w garażu wielopoziomowym przy ul. Kościuszki 8A w Legionowie.